G Ocean Labs revert logo

Báo cáo thường niên là gì? Tại sao các doanh nghiệp cần thiết kế báo cáo thường niên?

Báo cáo thường niên là một tài liệu quan trọng trong việc tổng kết hoạt động của một doanh nghiệp trong năm vừa qua. Để đảm bảo rằng báo cáo này được đọc và hiểu rõ bởi mọi đối tượng khác nhau, việc tối ưu hóa nội dung của nó với các từ khóa SEO là rất quan trọng.

Trong bài viết dưới đây, G Ocean sẽ giúp bạn tìm hiểu kĩ hơn về báo cáo thường niên là gì và tại sao các doanh nghiệp cần phải thiết kế báo cáo thường niên.

Báo cáo thường niên là gì?

Báo cáo thường niên là một tài liệu quan trọng được công ty hoặc tổ chức công bố hàng năm để cung cấp thông tin chi tiết về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của họ trong năm vừa qua. Báo cáo thường niên cung cấp cho các cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác kinh doanh và cơ quan quản lý các thông tin về chiến lược kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình hoạt động và tiến độ đối với các mục tiêu đề ra.

Khái niệm về báo cáo thường niên
Khái niệm về báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên thường bao gồm các thông tin sau:

 • Tổng quan về công ty hoặc tổ chức, bao gồm lịch sử phát triển và sơ lược về các hoạt động kinh doanh chính.
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
 • Báo cáo về tình hình tài chính, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo kết quả hoạt động.
 • Thông tin chi tiết về các chính sách và chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển sản phẩm và dịch vụ, và các dự án đầu tư trong tương lai.
 • Thông tin về các rủi ro và cơ hội trong hoạt động kinh doanh của công ty hoặc tổ chức.
 • Báo cáo về tình hình lao động và nhân sự, bao gồm số lượng nhân viên, chế độ lương thưởng, chính sách phúc lợi và kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực trong tương lai.
 • Báo cáo về trách nhiệm xã hội của công ty hoặc tổ chức, bao gồm các chương trình và hoạt động hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ môi trường và các hoạt động từ thiện.
 • Báo cáo về các vấn đề pháp lý và rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty hoặc tổ chức.
 • Báo cáo về các sự kiện quan trọng xảy ra trong năm và kế hoạch cho năm tiếp theo.

Báo cáo thường niên được xem là một công cụ quan trọng để giúp các cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty hoặc tổ chức trong năm vừa qua và đưa ra quyết định đầu tư hoặc kinh doanh tiếp theo.

Báo cáo thường niên là gì?
Báo cáo thường niên là gì?

Tại sao các doanh nghiệp cần thiết kế báo cáo thường niên?

Các doanh nghiệp cần thiết kế báo cáo thường niên để giúp họ theo dõi các hoạt động kinh doanh và cung cấp thông tin quan trọng đến các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan quản lý, đối tác kinh doanh, khách hàng, và nhân viên. Dưới đây là một số lý do tại sao các doanh nghiệp cần thiết kế báo cáo thường niên:

Cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh

Báo cáo thường niên cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm qua, bao gồm thông tin về doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tài sản và nợ phải trả. Thông tin này giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra quyết định phù hợp.

Điều chỉnh chiến lược kinh doanh

Báo cáo thường niên cung cấp thông tin về hiệu quả của các chiến lược kinh doanh đã áp dụng trong năm qua, từ đó giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Thu hút nhà đầu tư

Báo cáo thường niên cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng đầu tư và quyết định đầu tư vào doanh nghiệp.

Báo cáo thường niên giúp thu hút nhà đầu tư
Báo cáo thường niên giúp thu hút nhà đầu tư

Đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý

Các cơ quan quản lý như các tổ chức tài chính và thuế yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp báo cáo thường niên để kiểm tra tính hợp lệ và tuân thủ các quy định pháp luật.

Tăng độ tin cậy và tạo niềm tin đối với các bên liên quan

Báo cáo thường niên giúp tăng độ tin cậy của các bên liên quan đối với doanh nghiệp và tạo niềm tin vào khả năng của doanh nghiệp trong việc thực hiện các cam kết với các bên liên quan.

Cải thiện quản lý và kiểm soát

Báo cáo thường niên cũng cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin quan trọng về quản lý và kiểm soát, giúp họ đánh giá hiệu quả của các chính sách và quy trình quản lý đang được áp dụng và đưa ra các điều chỉnh và cải thiện cần thiết.

Tăng tính minh bạch và trách nhiệm

Việc thiết kế báo cáo thường niên cũng là một cách để doanh nghiệp tăng tính minh bạch và trách nhiệm đối với các bên liên quan, đặc biệt là với cổ đông và nhà đầu tư. Việc cung cấp thông tin chính xác và minh bạch giúp tăng độ tin cậy và niềm tin của các bên liên quan đối với doanh nghiệp.

Báo cáo thường niên giúp tăng tính minh bạch và trách nhiệm
Báo cáo thường niên giúp tăng tính minh bạch và trách nhiệm

Đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh

Báo cáo thường niên cũng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và đưa ra các phương án cải thiện trong tương lai. Việc theo dõi các chỉ số tài chính và hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của các hoạt động và đưa ra các điều chỉnh cần thiết.

Điều chỉnh các chiến lược tài chính

Báo cáo thường niên cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin quan trọng về tình hình tài chính, giúp họ đưa ra các quyết định chiến lược về tài chính, bao gồm đầu tư, vay vốn, thanh toán nợ và phân phối lợi nhuận.

Việc thiết kế báo cáo thường niên là cần thiết để giúp doanh nghiệp theo dõi các hoạt động kinh doanh và cung cấp thông tin quan trọng đến các bên liên quan. Nó cũng giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược kinh doanh, thu hút nhà đầu tư, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và tăng tính minh bạch và trách nhiệm.

Báo cáo thường niên giúp điều chỉnh các chiến lược tài chính
Báo cáo thường niên giúp điều chỉnh các chiến lược tài chính

Những doanh nghiệp nào cần phải thiết kế báo cáo thường niên?

Hầu hết các doanh nghiệp đều cần phải thiết kế báo cáo thường niên để cung cấp thông tin cho các cổ đông, các nhà đầu tư và các bên liên quan khác về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm vừa qua. Báo cáo thường niên thường được đưa ra vào cuối năm tài chính của doanh nghiệp và bao gồm các thông tin chi tiết về các hoạt động của doanh nghiệp, lợi nhuận, tài sản và nợ phải trả.

Các doanh nghiệp có quy mô lớn, đặc biệt là các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, thường cần thiết kế báo cáo thường niên rõ ràng và chi tiết hơn để đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức quản lý chứng khoán và các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ hơn cũng cần thiết kế báo cáo thường niên để giám sát và đánh giá tình hình tài chính và hoạt động của họ.

Hầu hết các doanh nghiệp nên thiết kế báo cáo thường niên
Hầu hết các doanh nghiệp nên thiết kế báo cáo thường niên

Một số loại doanh nghiệp cần thiết kế báo cáo thường niên bao gồm:

 • Các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán
 • Các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài
 • Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực quan trọng như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư, thương mại ngoại hối…
 • Các doanh nghiệp đang ở giai đoạn khởi nghiệp hoặc đang tìm kiếm đầu tư
 • Các doanh nghiệp cần cung cấp báo cáo tài chính cho các bên liên quan như đối tác, khách hàng, nhà cung cấp.

Việc thiết kế báo cáo thường niên là cần thiết đối với hầu hết các doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu quản lý, tài chính và đối tác, giúp cho các bên liên quan có thể đánh giá tình hình kinh doanh và đưa ra các quyết định có lợi cho doanh nghiệp.

Lưu ý khi thiết kế báo cáo thường niên cho doanh nghiệp

Thiết kế trang bìa, hình ảnh ấn tượng

Trang bìa tạo ra ấn tượng đầu tiên của bạn đối với báo cáo thường niên. Chính vì vậy, trang bìa ấn tượng sẽ giúp báo cáo của bạn ghi điểm hơn trong mắt khách hàng, đối tác. Ngoài ra, hình ảnh được sử dụng bắt mắt cũng sẽ tạo được ấn tượng thị giác tốt hơn.

Sử dụng các loại biểu đồ phù hợp với số liệu

Mỗi loại biểu đồ có khả năng thể hiện khác nhau. Chẳng hạn như biểu đồ tròn thường dùng để miêu tả quy mô, tỷ lệ phần trăm; biểu đồ đường miêu tả tốc độ tăng trưởng của từng giai đoạn; biểu đồ cột thể hiện số lượng hoặc phần trăm từng danh mục, bộ phận riêng biệt.  

Thiết kế báo cáo thường niên nên dùng biểu đồ phù hợp
Thiết kế báo cáo thường niên nên dùng biểu đồ phù hợp

Nên sử dụng màu sắc bắt mắt để nổi bật số liệu, sự kiện, trích dẫn

Giống như cách bạn highlight trên trang sách, những thông tin có màu sắc nổi bật với kích thước lớn hơn thường thu hút hơn. Cách này thường được sử dụng cho những số liệu, trích dẫn hay những gì bạn muốn làm nổi bật thông qua bản báo cáo.

Xây dựng hệ thống phân cấp rõ ràng

Người đọc không thể bỏ thời gian đọc hết từ đầu đến cuối hàng trăm trang báo cáo mà đa số chỉ tập trung vào những thông tin chính họ muốn quan tâm như lợi nhuận, số liệu tăng trưởng, hoạt động, kế hoạch kinh tế… Để tiết kiệm thời gian và thu hút người đọc, người thiết kế cần phân chia các đề mục cụ thể từ tiêu đề chính, tiêu đề phụ, nội dung, chú thích…

Tập trung vào những nội dung quan trọng

Một năm hoạt động của doanh nghiệp được gói gọn trong bản báo cáo vài chục đến vài trăm trang. Chính vì vậy, bạn không thể thể hiện hết những hoạt động, thành quả đã trải qua mà chỉ có thể tập trung vào những thông tin quan trọng nhất. Hãy chắc chắn, bạn đã lựa chọn những thông tin cốt lõi, làm nên sức mạnh, uy tín của doanh nghiệp.

Thiết kế báo cáo thường niên nên tập trung vào nội dung quan trọng
Thiết kế báo cáo thường niên nên tập trung vào nội dung quan trọng

G Ocean – Địa chỉ cung cấp dịch vụ thiết kế báo cáo thường niên uy tín nhất TP.HCM

G Ocean là một công ty chuyên về lĩnh vực tài chính, đầu tư và kinh doanh trên thị trường quốc tế. Trong quá trình hoạt động, G Ocean nhận thấy rằng việc lập báo cáo thường niên là rất quan trọng để giúp các nhà đầu tư, cổ đông và các bên liên quan có cái nhìn rõ ràng về hoạt động của công ty.

Để giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu này, G Ocean cung cấp dịch vụ thiết kế báo cáo thường niên chuyên nghiệp. Dịch vụ này được cung cấp bởi đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, am hiểu về các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến báo cáo tài chính.

G Ocean thiết kế báo cáo thường niên dành cho các doanh nghiệp
G Ocean thiết kế báo cáo thường niên dành cho các doanh nghiệp

Dịch vụ thiết kế báo cáo thường niên của G Ocean bao gồm các giai đoạn từ thu thập thông tin, phân tích số liệu đến thiết kế báo cáo. Các chuyên gia của G Ocean sẽ tiến hành phân tích các chỉ tiêu tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và cung cấp các khuyến nghị để cải thiện hoạt động của doanh nghiệp.

Với dịch vụ thiết kế báo cáo thường niên của G Ocean, các doanh nghiệp sẽ được đảm bảo về tính chính xác, sự khách quan và hiệu quả của báo cáo tài chính. Đồng thời, các báo cáo được thiết kế sẽ thể hiện được những thông tin quan trọng về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và giúp các nhà đầu tư, cổ đông và các bên liên quan có cái nhìn rõ ràng về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Dịch vụ thiết kế báo cáo thường niên của G Ocean là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan và đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả của báo cáo tài chính. Nếu bạn đang cần tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy để thiết kế báo cáo tài chính cho doanh nghiệp của mình, G Ocean là lựa chọn hàng đầu.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bằng cách nhập địa chỉ email, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng Chính sách bảo mật của chúng tôi.