G Ocean Labs revert logo

Thuế doanh nghiệp là gì? Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp năm 2023

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thuế doanh nghiệp, các quy định pháp luật liên quan đến thuế doanh nghiệp. Cũng như các giải pháp tối ưu hóa việc nộp thuế doanh nghiệp. Để giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Thuế doanh nghiệp là gì?

Thuế là một khoản phí mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước để đóng góp cho ngân sách quốc gia. Trong số các khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp, thuế doanh nghiệp được xem là một trong những loại quan trọng nhất, đóng góp rất lớn vào ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, các loại thuế doanh nghiệp không chỉ giới hạn trong việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp, mà còn bao gồm nhiều loại thuế khác nhau. Trong bài viết này, G Ocean Labs sẽ tìm hiểu về các loại thuế doanh nghiệp phải nộp năm 2023.

Thuế doanh nghiệp là gì?

Thuế doanh nghiệp là một loại thuế mà các doanh nghiệp phải trả cho chính phủ nhằm đóng góp vào ngân sách quốc gia. Thuế này được tính trên cơ sở lợi nhuận hoặc doanh thu của các doanh nghiệp. 

Thuế doanh nghiệp là gì?
Thuế doanh nghiệp là gì?

Tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia, tỷ lệ thuế doanh nghiệp có thể khác nhau và thường được quy định trong các luật thuế của từng quốc gia. Thuế doanh nghiệp là một nguồn thu quan trọng đối với các chính phủ và có thể được sử dụng để tài trợ cho các chương trình và dự án quan trọng của quốc gia.

Vai trò của thuế doanh nghiệp 

Thuế doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với cả doanh nghiệp và chính phủ. Và các vai trò chính của nó bao gồm:

Đóng góp vào ngân sách quốc gia

Thuế doanh nghiệp là một nguồn thu quan trọng đối với ngân sách quốc gia. Việc thu thuế này giúp chính phủ tài trợ cho các chương trình và dự án quan trọng. Chẳng hạn như giáo dục, y tế, an ninh, phát triển kinh tế và hạ tầng.

Cân bằng ngân sách và tài trợ

Có thể được sử dụng để cân bằng ngân sách và tài trợ của chính phủ. Việc này giúp giảm thiểu rủi ro tài chính và đảm bảo sự ổn định cho ngân sách quốc gia.

Khuyến khích doanh nghiệp hợp pháp hoạt động

Cũng có thể được sử dụng để khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và tránh việc lách thuế. Những doanh nghiệp hoạt động hợp pháp có thể được hưởng lợi từ các chương trình khuyến khích của chính phủ.

Vai trò của thuế doanh nghiệp 
Thuế doanh nghiệp giúp khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp

Điều tiết hoạt động kinh doanh

Thuế doanh nghiệp cũng có thể được sử dụng để điều tiết hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có lợi nhuận cao sẽ phải trả nhiều thuế hơn. Điều này có thể khuyến khích các doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn.

Thuế doanh nghiệp là một phần quan trọng của hệ thống thuế của một quốc gia và đóng góp vào việc tài trợ cho các chương trình và dự án quan trọng của chính phủ. Nó cũng có thể được sử dụng để khuyến khích các doanh nghiệp hợp pháp hoạt động. Và điều tiết hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp năm 2023

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp năm 2023 có thể bao gồm như sau:

Lệ phí môn bài 

Lệ phí môn bài của doanh nghiệp thường liên quan đến các đăng ký hoặc thủ tục pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các lệ phí này thường được áp dụng tại các cơ quan quản lý nhà nước. Và được quy định bởi pháp luật của từng quốc gia.

Ví dụ, trong một số quốc gia, doanh nghiệp phải đóng lệ phí đăng ký kinh doanh hoặc lệ phí cấp giấy phép kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể phải đóng các khoản phí khác như lệ phí đăng ký thương hiệu, lệ phí đăng ký bảo hộ sáng chế hoặc lệ phí đăng ký văn bản quy phạm pháp luật.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Đây là loại thuế được tính trên tổng thu nhập của doanh nghiệp trong năm tài chính. TNDN sẽ được tính trên tổng doanh thu trừ đi các chi phí phù hợp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước dựa trên số tiền lợi nhuận thu được trong kỳ tính thuế. TNDN là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước và được sử dụng để tài trợ cho các chính sách. Dự án và các hoạt động khác của chính phủ.

Thuế thu nhập doanh nghiệp = Lợi nhuận trước thuế x Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp năm 2023
Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp năm 2023

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế mà chính phủ áp đặt lên các sản phẩm và dịch vụ được bán cho người tiêu dùng cuối cùng. VAT được tính dựa trên tổng giá trị thêm của sản phẩm hoặc dịch vụ. Nghĩa là khoản giá trị mà doanh nghiệp thêm vào sản phẩm hoặc dịch vụ từ khi nó được mua từ nguồn cung cấp cho đến khi được bán cho khách hàng cuối cùng.

VAT là một nguồn thu quan trọng cho các quốc gia trên toàn thế giới và được áp dụng rộng rãi. Việc thu thuế VAT giúp chính phủ thu thập tiền từ các nguồn tài nguyên khác nhau. Và giúp tài trợ cho các chương trình và dự án quan trọng. Tuy nhiên, VAT cũng có thể tăng giá thành của sản phẩm hoặc dịch vụ và ảnh hưởng đến người tiêu dùng cuối cùng.

Thuế VAT = Tổng giá trị sản phẩm hoặc dịch vụ x Tỷ lệ thuế VAT

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế được áp dụng trên các sản phẩm hoặc dịch vụ. Đặc biệt như thuốc lá, rượu, bia, xăng dầu, các loại đồng hồ xa xỉ, xe hơi, tàu thuyền, hàng hóa nhập khẩu,… Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng bổ sung vào giá bán của sản phẩm hoặc dịch vụ. Với mục đích hạn chế sử dụng và tiêu thụ các sản phẩm có hại cho sức khỏe con người, môi trường, hay đóng góp vào nguồn tài chính của chính phủ.

Việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt có thể giúp chính phủ tăng nguồn thu ngân sách. Đồng thời cũng có thể giảm sử dụng các sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường. Giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường sống của con người. Tuy nhiên, việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt cũng có thể gây ảnh hưởng đến giá cả và tiêu dùng của người dân.

Thuế tài nguyên

Thuế tài nguyên của doanh nghiệp
Thuế tài nguyên là loại thuế mà chính phủ thu từ việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Thuế tài nguyên là một loại thuế mà chính phủ thu từ việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Các tài nguyên này bao gồm đất đai, khoáng sản, nguyên liệu thủy sản, rừng, nước,… Thuế tài nguyên được áp dụng để chính phủ có nguồn thu cân bằng và xử lý công bằng hơn các vấn đề liên quan đến việc khai thác các tài nguyên này.

Việc áp dụng thuế tài nguyên cũng giúp giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Bởi vì thuế này thường được thiết kế để khuyến khích việc sử dụng các tài nguyên một cách bền vững và hạn chế sử dụng quá mức. Ngoài ra, thuế tài nguyên cũng có thể đóng góp vào ngân sách quốc gia và cải thiện khả năng tự chủ tài chính của chính phủ.

Thuế môi trường

Thuế môi trường là một loại thuế được áp dụng để hạn chế sự ô nhiễm môi trường. Và khuyến khích sử dụng các nguồn tài nguyên bền vững. Thuế môi trường thường được áp dụng trên các sản phẩm hoặc dịch vụ gây ra ô nhiễm môi trường như khí thải, chất thải, hoá chất, vv.

Việc áp dụng thuế môi trường có thể giúp cân bằng nguồn thu ngân sách và bảo vệ môi trường. Thuế này có thể khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường. Giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. Ngoài ra, thuế môi trường còn có thể được sử dụng để tài trợ các dự án bảo vệ môi trường. Và thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các công nghệ xanh.

Ngoài các loại thuế trên, doanh nghiệp còn phải nộp các khoản phí và lệ phí khác như phí đăng ký kinh doanh, lệ phí đăng ký thuốc, lệ phí chuyển quyền sử dụng đất và các khoản phí khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Phương thức để đóng thuế doanh nghiệp?

Có nhiều phương thức để đóng thuế. Phụ thuộc vào quy định của cơ quan thuế và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Dưới đây là một số phương thức đóng thuế thường được sử dụng:

Phương thức để đóng thuế doanh nghiệp?
Phương thức để đóng thuế doanh nghiệp?

Đóng trực tiếp tại ngân hàng

Đây là phương thức đóng thuế thông dụng nhất. Doanh nghiệp có thể đến các ngân hàng được ủy quyền để đóng thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đóng qua Internet Banking

Nếu doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của ngân hàng. Họ có thể sử dụng dịch vụ này để đóng thuế một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Đóng qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế

Các doanh nghiệp có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế để đăng ký và nộp thuế trực tuyến. Điều này giúp giảm thiểu thủ tục và tiết kiệm thời gian.

Đóng qua dịch vụ nộp thuế trực tuyến của các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính

Hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cho phép doanh nghiệp đăng ký và nộp thuế trực tuyến thông qua hệ thống của họ.

Phương thức để đóng thuế doanh nghiệp?
Phương thức để đóng thuế doanh nghiệp?

Đóng trực tiếp tại cơ quan thuế

Đóng thuế trực tiếp tại cơ quan thuế là phương thức đóng thuế truyền thống và phổ biến nhất hiện nay. Theo đó, người nộp thuế sẽ đến trực tiếp cơ quan thuế để nộp tiền thuế hoặc chuyển khoản qua các phương thức thanh toán được chấp nhận tại cơ quan thuế.

Để đóng thuế trực tiếp tại cơ quan thuế, người nộp thuế cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ liên quan đến việc tính toán số tiền thuế phải nộp, bao gồm các hóa đơn, chứng từ kế toán, báo cáo thuế và các văn bản liên quan khác.

Chú ý rằng các phương thức đóng thuế có thể khác nhau tùy thuộc vào địa phương và quy định của cơ quan thuế. Doanh nghiệp nên liên hệ với cơ quan thuế hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính để biết thêm thông tin chi tiết về các phương thức đóng thuế.

G Ocean Labs – Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp bạn.

G Ocean Labs với kinh nghiệm lâu năm, hợp tác cùng nhiều doanh nghiệp khác nhau. Luôn đem lại sự hài lòng và tin tưởng của các khách hàng. Là người bạn đáng tin cậy của mọi doanh nghiệp. 

Bằng những kiến thức chuyên môn và cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. G Ocean Labs khẳng định có thể đưa ra những chiến lược độc đáo, phù hợp với doanh nghiệp bạn. Đưa doanh nghiệp bạn chạm đến sự phát triển và thành công nhất.

G Ocean Labs - Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp bạn.
G Ocean Labs – Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp bạn.

Hi vọng với bài viết trên giúp doanh nghiệp bạn hiểu rõ hơn về các loại hình thuế doanh nghiệp mà bạn phải thực hiện và đóng theo đúng quy định của nhà nước. Nếu bạn còn khó khăn và cần tư vấn hay hỗ trợ thêm về các loại hình thuế doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay với G Ocean Labs để được tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp bạn!

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bằng cách nhập địa chỉ email, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng Chính sách bảo mật của chúng tôi.