G Ocean Labs revert logo

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 – 2023

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những loại thuế quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là loại thuế được tính trên số thu nhập hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm kế toán và được đóng hàng năm.

Để giúp bạn hiểu hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong bài viết này, G Ocean sẽ giúp chúng ta tìm hiểu sâu hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp và cách thức tính toán và đóng thuế này.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước dựa trên số tiền lợi nhuận thu được trong năm tài chính. TNDN được tính bằng cách trừ các chi phí và khoản khấu hao từ tổng doanh thu thu được của doanh nghiệp trong năm tài chính.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?
Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp được coi là một nguồn thu quan trọng của các quốc gia trên thế giới và đóng góp một phần quan trọng vào ngân sách của nhà nước. Các doanh nghiệp thường phải nộp TNDN hàng năm. Và số tiền phải nộp sẽ phụ thuộc vào quy định thuế của từng quốc gia và cụ thể hơn là doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đó.

Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên mức độ lợi nhuận thu được của doanh nghiệp. Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động như: chi phí sản xuất, quảng cáo, vận chuyển, tiền lương và các khoản khấu hao tài sản cố định. Các doanh nghiệp thường phải tự tính toán và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đến cơ quan thuế địa phương hoặc quốc gia.

Tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia, thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được tính dựa trên tỷ lệ cố định hoặc tỷ lệ biến động. Ngoài ra, các quy định về TNDN có thể được áp dụng khác nhau đối với các loại doanh nghiệp khác nhau, chẳng hạn như các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các doanh nghiệp đa quốc gia.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?
Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đúng hạn và chính xác là rất quan trọng. Vì các doanh nghiệp có thể phải chịu phạt nếu không tuân thủ các quy định của nhà nước. Do đó, các doanh nghiệp cần phải thường xuyên cập nhật các quy định mới về TNDN và tuân thủ đúng các quy định này để tránh các rủi ro pháp lý và tài chính.

Vai trò quan trọng của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà nước

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế mà các doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước dựa trên lợi nhuận hoặc thu nhập mà họ thu được trong năm tài chính. Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp rất quan trọng đối với hoạt động của nền kinh tế và chính phủ.

Cung cấp nguồn tài chính cho chính phủ

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những nguồn tài chính quan trọng nhất của chính phủ để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế và xã hội.

Điều tiết nền kinh tế

Bằng cách áp đặt thuế thu nhập doanh nghiệp, chính phủ có thể điều tiết việc sử dụng vốn của các doanh nghiệp, giúp ngăn chặn sự tập trung quá mức của tài sản và giảm thiểu các khuynh hướng thị trường bất cân đối.

Khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện thông qua việc giảm thuế hoặc miễn giảm thuế nhằm khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế, đặc biệt là cho các doanh nghiệp mới.

Thuế thu nhập doanh nghiệp giúp khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế
Thuế thu nhập doanh nghiệp giúp khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế

Cải thiện công bằng xã hội

Thuế thu nhập doanh nghiệp có thể giúp cải thiện công bằng xã hội bằng cách thu thuế từ các doanh nghiệp giàu có và sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ các chính sách xã hội và các chương trình giảm nghèo.

Tạo động lực cho các doanh nghiệp tăng cường quản lý tài chính

Bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường quản lý tài chính và giảm chi phí. Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Góp phần kiểm soát lạm phát

Thuế thu nhập doanh nghiệp có thể kiểm soát lạm phát bằng cách tăng thuế đối với các doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn. Đồng thời giảm thuế cho các doanh nghiệp có lợi nhuận thấp hơn, giúp giảm sự chênh lệch giữa các doanh nghiệp và ổn định giá cả trong nền kinh tế.

Đảm bảo sự công bằng giữa các doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp giúp đảm bảo sự công bằng giữa các doanh nghiệp khi mỗi doanh nghiệp đều phải chịu cùng một loại thuế dựa trên lợi nhuận hoặc thu nhập của mình.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một phần quan trọng của chính sách tài chính của chính phủ và có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, việc áp đặt thuế thu nhập doanh nghiệp cũng có thể gây ra một số tác động tiêu cực như gây cản trở cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp mới hoặc các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, chính phủ cần phải đưa ra các chính sách thuế hợp lý để đảm bảo sự cân bằng giữa mục tiêu thu thuế và khuyến khích phát triển kinh tế.

Đảm bảo sự công bằng giữa các doanh nghiệp
Đảm bảo sự công bằng giữa các doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 – 2023 

Để tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2022 – 2023, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Xác định tổng doanh thu thuần

Tổng doanh thu thuần = tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – giá vốn hàng bán

Bước 2: Xác định tổng chi phí

Tổng chi phí = tổng chi phí kinh doanh + chi phí lãi vay

Bước 3: Tính thu nhập trước thuế

Thu nhập trước thuế = tổng doanh thu thuần – tổng chi phí

Bước 4: Tính thuế TNDN

Thuế TNDN = thu nhập trước thuế x tỷ lệ thuế suất. Tỷ lệ thuế suất TNDN cho doanh nghiệp năm 2022 – 2023 là 20%

Bước 5: Tính thu nhập sau thuế

Thu nhập sau thuế = thu nhập trước thuế – thuế TNDN

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đơn giản nhất
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đơn giản nhất

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng thì có thể có các quy định riêng về thuế thu nhập doanh nghiệp. Bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi tính toán. Bên cạnh đó, để chắc chắn tính toán đúng, bạn cần tham khảo các quy định thuế hiện hành tại thời điểm tính toán.

Đặc biệt, bạn cũng cần lưu ý đến các quy định về giảm trừ thuế TNDN, bao gồm:

  • Giảm trừ thuế TNDN cho doanh nghiệp mới thành lập: Nếu doanh nghiệp được thành lập trong năm đầu tiên, có thể được giảm trừ 50% thuế TNDN.
  • Giảm trừ chi phí đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D): Chi phí đầu tư vào R&D có thể được giảm trừ khỏi thu nhập trước thuế, tuy nhiên giá trị giảm trừ không vượt quá 10% thu nhập trước thuế của doanh nghiệp.
  • Giảm trừ chi phí bảo hiểm xã hội và các khoản đóng góp khác: Chi phí đóng bảo hiểm xã hội và các khoản đóng góp khác có thể được giảm trừ khỏi thu nhập trước thuế.
  • Giảm trừ các chi phí khác: Ngoài các chi phí đã nêu ở trên, doanh nghiệp còn có thể được giảm trừ các chi phí khác như chi phí giáo dục cho nhân viên, chi phí quảng cáo, chi phí đại diện, chi phí đi lại,…

Trong quá trình tính toán, bạn cần đảm bảo các thông tin và số liệu đầu vào là chính xác. Cùng với đó là việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu gặp khó khăn trong việc tính toán thuế TNDN, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia về kế toán và thuế để được tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

Nếu doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực đầu tư thì có quy định riêng về thuế thu nhập doanh nghiệp
Nếu doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực đầu tư thì có quy định riêng về thuế thu nhập doanh nghiệp

Lưu ý các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn cần lưu ý đến các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Hạn chế về tỷ lệ giảm trừ chi phí lãi vay

Theo quy định hiện hành, tỷ lệ giảm trừ chi phí lãi vay của doanh nghiệp là không quá 20% thu nhập trước thuế. Tuy nhiên, đối với một số loại hoạt động kinh doanh như hoạt động chuyển giao công nghệ, sản xuất phần mềm, các hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,… thì tỷ lệ giảm trừ có thể được tăng lên.

Thu nhập không chịu thuế TNDN

Một số khoản thu nhập của doanh nghiệp không chịu thuế TNDN như các khoản thu nhập từ đầu tư tài chính, đầu tư vào ngoài nước, chênh lệch tỷ giá,…

Quy định về thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có doanh thu không quá 200 tỷ đồng/năm được áp dụng mức thuế suất TNDN 17%, thay vì mức thuế suất chung là 20%.

Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quy định về khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có tổng thu nhập sau thuế (Tổng thu nhập sau khi trừ đi các khoản giảm trừ và các khoản thu nhập không chịu thuế TNDN) dưới 20 triệu đồng được khấu trừ toàn bộ thuế TNDN.

Việc tính toán thuế TNDN là một quá trình phức tạp và yêu cầu sự chính xác và kỹ năng. Bạn nên tham khảo các quy định và hướng dẫn của pháp luật về thuế TNDN tại thời điểm tính toán và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia về kế toán và thuế để đảm bảo tính toán đúng và tránh các rủi ro phát sinh.

G Ocean cung cấp dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp

G Ocean là một công ty cung cấp dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, G Ocean cam kết đem đến cho khách hàng của mình những giải pháp tài chính và thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu quả nhất để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm chi phí.

Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của G Ocean bao gồm các hoạt động như thực hiện việc đăng ký và tổng hợp các chứng từ liên quan đến thuế, quản lý các khoản thuế đầu vào và đầu ra, lập báo cáo tài chính, tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế, đào tạo nhân viên về quy trình thuế và nhiều hơn thế nữa.

G Ocean cung cấp dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp uy tín nhất TP.HCM
G Ocean cung cấp dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp uy tín nhất TP.HCM

G Ocean cam kết mang lại cho khách hàng của mình những giải pháp tài chính và thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu quả nhất để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm chi phí. Đội ngũ chuyên gia của G Ocean sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng vượt qua các vấn đề liên quan đến thuế và tài chính một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Ngoài ra, G Ocean cũng cam kết đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của các báo cáo thuế. Đồng thời đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp liên quan đến thuế. Với những cam kết này, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tập trung vào hoạt động kinh doanh của mình.

Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của G Ocean là một giải pháp tài chính và thuế toàn diện, đáng tin cậy và hiệu quả. Nếu doanh nghiệp bạn mới thành lập, bạn vẫn chưa am hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp, thì hãy nhấc máy gọi ngay G Ocean để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bằng cách nhập địa chỉ email, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng Chính sách bảo mật của chúng tôi.