G Ocean Labs revert logo

10 Hình thức nhượng quyền thương mại phổ biến nhất hiện nay

Nhượng quyền thương mại là quá trình chuyển giao quyền sử dụng thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty đến một bên thứ ba. Đây là một hình thức nhượng quyền thương mại phổ biến trong thế giới hiện đại.

Hình thức nhượng quyền thương mại nó cho phép các công ty tận dụng thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của mình một cách hiệu quả hơn thông qua sự phân phối và quảng cáo trên toàn cầu. Trong bài viết dưới đây, G Ocean sẽ chia sẻ các hình thức nhượng quyền thương mại phổ biến nhất hiện nay.

Nhượng quyền thương mại là gì?

Hình thức nhượng quyền thương mại là việc cho phép một cá nhân hay một tổ chức sử dụng các quyền thương mại của một thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của một người hoặc tổ chức khác trong một thời gian nhất định và trong một khu vực cụ thể. Hình thức nhượng quyền thương mại này có thể bao gồm quyền sử dụng tên thương hiệu, logo, bản quyền, giải pháp kinh doanh và các phương pháp bán hàng của chủ sở hữu thương hiệu.

Hình thức nhượng quyền thương mại là gì?
Hình thức nhượng quyền thương mại là gì?

Khi một cá nhân hay tổ chức có hình thức nhượng quyền thương mại, họ sẽ cho phép bên nhận nhượng quyền sử dụng các quyền thương mại của họ trong một thời gian nhất định và trong một khu vực cụ thể. Trong khi đó, bên nhận nhượng quyền phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các quy định kinh doanh khác của chủ sở hữu thương hiệu. Bên nhận nhượng quyền thường phải trả cho chủ sở hữu thương hiệu một khoản phí nhượng quyền và một khoản phí tiền thuê hoặc phí sử dụng thương hiệu.

Đặc điểm của nhượng quyền thương mại

Hình thức nhượng quyền thương mại là một thỏa thuận giữa hai bên, trong đó bên cấp phép cho bên nhận được sử dụng nhãn hiệu, bí quyết kinh doanh, hoặc các yếu tố khác của doanh nghiệp. Dưới đây là một số đặc điểm của nhượng quyền thương mại:

Quyền sở hữu

Hình thức nhượng quyền thương mại là chủ sở hữu quyền sở hữu nhãn hiệu hoặc bí quyết kinh doanh đang được cấp phép cho bên nhận.

Đặc điểm của hình thức nhượng quyền thương mại
Đặc điểm của hình thức nhượng quyền thương mại

Giá trị

Hình thức nhượng quyền thương mại tạo ra giá trị cho bên nhận được, cho phép họ sử dụng những thương hiệu đã được phát triển hoặc các yếu tố khác của doanh nghiệp để kinh doanh.

Thời hạn

Thời gian của hình thức nhượng quyền thương mại được quy định trong hợp đồng, thường là trong khoảng từ một năm đến nhiều năm.

Phạm vi

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chỉ định phạm vi địa lý và/hoặc phạm vi hoạt động cho bên nhận được.

Trách nhiệm

Bên nhận được phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng, bao gồm việc trả tiền thuê nhãn hiệu hoặc bí quyết kinh doanh.

Hình thức nhượng quyền thương mại phải có trách nhiệm
Hình thức nhượng quyền thương mại phải có trách nhiệm

Hỗ trợ

Bên cấp phép có thể cung cấp hỗ trợ cho bên nhận được trong việc sử dụng nhãn hiệu hoặc bí quyết kinh doanh, bao gồm huấn luyện, hướng dẫn về quản lý hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

Điều kiện chấm dứt

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể có các điều kiện chấm dứt. Bao gồm vi phạm các điều khoản trong hợp đồng hoặc thời hạn của hợp đồng đã kết thúc.

Quyền kiểm soát

Bên cấp phép giữ quyền kiểm soát sử dụng nhãn hiệu hoặc bí quyết kinh doanh và có thể yêu cầu bên nhận thực hiện các chỉ thị hoặc điều kiện khác để đảm bảo việc sử dụng đúng cách.

Quyền sở hữu trí tuệ

Hợp đồng nhượng quyền thương mại bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bên cấp phép và bên nhận, đảm bảo rằng nhãn hiệu hoặc bí quyết kinh doanh không bị sử dụng sai mục đích hoặc bị sao chép một cách trái phép.

Hình thức nhượng quyền thương mại đảm bảo phải có quyền sở hữu trí tuệ
Hình thức nhượng quyền thương mại đảm bảo phải có quyền sở hữu trí tuệ

Chia sẻ lợi nhuận

Thông thường, bên nhận sẽ phải trả một khoản phí thuê cho bên cấp phép để sử dụng nhãn hiệu hoặc bí quyết kinh doanh. Hợp đồng nhượng quyền thương mại cũng có thể quy định việc chia sẻ lợi nhuận giữa hai bên.

Những đặc điểm này đều có thể được điều chỉnh trong mỗi hợp đồng nhượng quyền thương mại cụ thể để phù hợp với nhu cầu của các bên tham gia.

Lợi ích của nhượng quyền thương mại đem lại 

Dưới đây là một số lợi ích của hình thức nhượng quyền thương mại:

Mở rộng quy mô kinh doanh

Hình thức nhượng quyền thương mại giúp các công ty tăng quy mô kinh doanh của họ bằng cách mở rộng thị trường của mình tới các vùng đất mới. Nhờ vậy, họ có thể đạt được lợi nhuận cao hơn và mở rộng mạng lưới phân phối của mình.

Hình thức nhượng quyền thương mại giúp mở rộng mô hình kinh doanh
Hình thức nhượng quyền thương mại giúp mở rộng mô hình kinh doanh

Giảm chi phí

Hình thức nhượng quyền thương mại, các công ty có thể giảm chi phí hoạt động do không cần phải đầu tư nhiều vào hạ tầng và nhân sự, đặc biệt là trong các thị trường mới. Họ có thể sử dụng các kênh phân phối của các bên thứ ba đã có sẵn để tiết kiệm chi phí.

Tận dụng tài nguyên của các bên thứ ba

Khi nhượng quyền thương mại, các công ty có thể tận dụng tài nguyên của các bên thứ ba, bao gồm kinh nghiệm, kiến thức và mối quan hệ để mở rộng quy mô kinh doanh của họ. Các bên thứ ba cũng có thể giúp các công ty nhanh chóng thích nghi và đưa ra quyết định thông minh hơn khi thâm nhập vào các thị trường mới.

Tăng độ tin cậy và nhận diện thương hiệu

Hình thức nhượng quyền thương mại giúp các công ty tăng độ tin cậy và nhận diện thương hiệu của họ trên toàn cầu. Khi các sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty được phân phối và quảng cáo thông qua các bên thứ ba tại các thị trường mới, điều này giúp tăng cường thương hiệu của công ty và đưa ra hình ảnh mạnh mẽ trong tâm trí của khách hàng.

Tăng độ tin cậy và nhận diện thương hiệu
Tăng độ tin cậy và nhận diện thương hiệu

Tập trung vào lõi của công việc

Khi nhượng quyền thương mại, các công ty có thể tập trung vào lõi của công việc của mình và các hoạt động chiến lược như phát triển sản phẩm, nghiên cứu và phát triển, quản lý nhân sự,… Thay vì phải dành nhiều thời gian và nguồn lực để tìm kiếm và phát triển thị trường mới, các công ty có thể đầu tư vào nỗ lực tập trung vào lĩnh vực chính của mình.

Tạo thu nhập thụ động

Hình thức nhượng quyền thương mại, các công ty có thể tạo ra thu nhập thụ động từ việc thu phí hoặc doanh thu tài trợ từ các bên thứ ba. Điều này giúp tăng doanh thu và tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cho các công ty.

Giảm rủi ro và trách nhiệm pháp lý

Khi các công ty nhượng quyền thương mại, các bên thứ ba chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này giúp giảm rủi ro và trách nhiệm pháp lý cho các công ty.

Việc nhượng quyền thương mại có nhiều lợi ích cho các công ty, bao gồm mở rộng quy mô kinh doanh, giảm chi phí, tận dụng tài nguyên của các bên thứ ba, tăng độ tin cậy và nhận diện thương hiệu, tập trung vào lõi của công việc, tạo thu nhập thụ động và giảm rủi ro và trách nhiệm pháp lý.

Tuy nhiên, các công ty cần cân nhắc kỹ càng trước khi nhượng quyền thương mại, bao gồm các yếu tố như sự phù hợp với chiến lược kinh doanh, độ tin cậy của bên thứ ba và các yếu tố pháp lý liên quan.

Hình thức nhượng quyền thương mại giúp giảm rủi ro
Hình thức nhượng quyền thương mại giúp giảm rủi ro

10 Hình thức nhượng quyền thương mại phổ biến hiện nay

Hình thức nhượng quyền thương mại là một dạng hợp đồng mà một bên (nhượng nhân) cấp cho bên kia (người nhận nhượng quyền) quyền sử dụng tài sản trí tuệ, quyền thương mại, hoặc hệ thống quản lý kinh doanh của mình để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Dưới đây là 10 hình thức nhượng quyền thương mại phổ biến hiện nay:

Nhượng quyền thương mại chung

Bên nhượng quyền cấp quyền cho bên nhận quyền sử dụng hệ thống quản lý kinh doanh, tên thương hiệu, bản quyền sản phẩm, quyền sử dụng các công nghệ và kiến thức kinh doanh.

Nhượng quyền thương mại độc quyền

Bên nhượng quyền cấp quyền cho bên nhận sử dụng toàn bộ hệ thống quản lý kinh doanh, tên thương hiệu, bản quyền sản phẩm, quyền sử dụng các công nghệ và kiến thức kinh doanh trong một khu vực nhất định.

Nhượng quyền thương mại master

Bên nhượng quyền cấp quyền cho bên nhận sử dụng hệ thống quản lý kinh doanh, tên thương hiệu, bản quyền sản phẩm, quyền sử dụng các công nghệ và kiến thức kinh doanh trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể, cho phép bên nhận nhượng quyền tiếp tục nhượng quyền cho các đối tác khác.

Hình thức nhượng quyền thương mại master
Hình thức nhượng quyền thương mại master

Nhượng quyền thương mại tài chính

Bên nhượng quyền cấp quyền cho bên nhận sử dụng tên thương hiệu, bản quyền sản phẩm hoặc các tài sản trí tuệ khác để đảm bảo cho việc vay vốn của bên nhận nhượng quyền.

Nhượng quyền thương mại sản phẩm

Bên nhượng quyền cấp quyền cho bên nhận sử dụng tên thương hiệu, bản quyền sản phẩm, hình ảnh và quảng cáo để bên nhận nhượng quyền tiến hành bán sản phẩm của bên nhượng quyền.

Nhượng quyền thương mại dịch vụ

Bên nhượng quyền cấp quyền cho bên nhận sử dụng tên thương hiệu, hệ thống quản lý kinh doanh, quy trình kinh doanh, để bên nhận nhượng quyền tiến hành cung cấp dịch vụ của bên nhượng quyền.

Nhượng quyền thương mại tư vấn

Bên nhượng quyền cấp quyền cho bên nhận sử dụng kiến thức, kinh nghiệm và các quy trình quản lý kinh doanh để bên nhận nhượng quyền tiến hành tư vấn cho các doanh nghiệp khác.

Hình thức nhượng quyền thương mại tư vấn
Hình thức nhượng quyền thương mại tư vấn

Nhượng quyền thương mại bán lẻ

Bên nhượng quyền cấp quyền cho bên nhận sử dụng tên thương hiệu, quy trình kinh doanh, kiến thức kinh doanh và hỗ trợ trong việc mở các cửa hàng bán lẻ của bên nhận nhượng quyền.

Nhượng quyền thương mại fast-food

Bên nhượng quyền cấp quyền cho bên nhận sử dụng tên thương hiệu, quy trình kinh doanh, cách thức chuẩn bị và phục vụ thức ăn nhanh, và hỗ trợ trong việc mở các nhà hàng fast-food của bên nhận nhượng quyền.

Nhượng quyền thương mại khách sạn

Bên nhượng quyền cấp quyền cho bên nhận sử dụng tên thương hiệu, quy trình kinh doanh, kiến thức kinh doanh và hỗ trợ trong việc mở các khách sạn của bên nhận nhượng quyền.

Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, mỗi hình thức nhượng quyền thương mại sẽ có những điểm mạnh và yếu khác nhau, và bên nhận nhượng quyền cần xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định nhượng quyền.

Hình thức nhượng quyền thương mại khách sạn
Hình thức nhượng quyền thương mại khách sạn

G Ocean cung cấp dịch vụ nhượng quyền thương mại uy tín chuyên nghiệp nhất tại TP.HCM

G Ocean là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm và sự phát triển liên tục, G Ocean đã tạo ra những giá trị đặc biệt cho khách hàng của mình thông qua các hình thức nhượng quyền thương mại chất lượng và hiệu quả.

Hình thức nhượng quyền thương mại của G Ocean là một giải pháp kinh doanh toàn diện, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư muốn mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng trưởng thị trường. G Ocean cung cấp cho khách hàng của mình các gói nhượng quyền thương mại phù hợp với các nhu cầu và mong muốn của từng khách hàng.

G Ocean cung cấp các hình thức nhượng quyền thương mại
G Ocean cung cấp các hình thức nhượng quyền thương mại

Với sự hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, G Ocean cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các hình thức nhượng quyền thương mại tốt nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, G Ocean còn hỗ trợ khách hàng trong các lĩnh vực khác như tư vấn pháp lý.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bằng cách nhập địa chỉ email, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng Chính sách bảo mật của chúng tôi.