G Ocean Labs - Integrated Digital Marketing

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các dịch vụ của G Ocean. G Ocean có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Khách hàng và Người dùng G Ocean có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website của G Ocean. Việc Khách hàng và Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ do G Ocean cung cấp đồng nghĩa với bạn chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng và Người dùng đối với các điều khoản và điều kiện này của G Ocean đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc cung cấp dịch vụ từ G Ocean.

Điều kiện giao dịch chung

Việc Khách hàng và Người dùng G Ocean lựa chọn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của G Ocean đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website của G Ocean. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của G Ocean, Người dùng G Ocean phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm. 

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định hết hiệu lực đó, và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của G Ocean thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Sử dụng hợp pháp

G Ocean có toàn quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ, sản phẩm khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng G Ocean có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về chúng tôi phản ánh tiêu cực về hoạt động của bạn khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm mà G Ocean nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của G Ocean, quyền lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng dịch vụ, G Ocean có quyền yêu cầu bạn cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, G Ocean có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho G Ocean cũng như cộng đồng.

Tạm ngưng, chấm dứt cung cấp dịch vụ

G Ocean có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Khách hàng và Người dùng trong các trường hợp sau:

a) Bạn sử dụng sản phẩm dịch vụ của G Ocean vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền nội dung, phần mềm, ca khúc…

b) Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Bạn sử dụng website để phá hoại một website khác.

e) Bạn phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

f) Bạn sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

g) Bạn sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Khách hàng hoặc Người dùng khác của G Ocean.

h) Khi bạn bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của G Ocean. Trường hợp bị tấn công G Ocean sẽ tạm ngừng website của Người dùng G Ocean trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

i) Người dùng G Ocean có những vi phạm khác mà các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

k) Người dùng G Ocean không thanh toán các chi phí đúng hạn.

l) Người dùng G Ocean có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của G Ocean trên các phương tiện thông tin đại chúng.

m) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

Dịch vụ liên kết của bên thứ ba

G Ocean sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của sản phẩm và dịch vụ, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…)

Khi Khách hàng và Người dùng sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trong sản phẩm, dịch vụ G Ocean, … có nghĩa là bạn đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ. 

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, bạn hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. G Ocean chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được bạn đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng G Ocean được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

Xử lý sự cố

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho G Ocean khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với G Ocean để chúng tôi có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, bạn có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, G Ocean luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên G Ocean sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của bạn.

Giới hạn trách nhiệm

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, G Ocean không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của bạn trên các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ bạn cung cấp. Đồng thời, G Ocean không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho bạn và Bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của G Ocean sau khi G Ocean đã bàn giao cho Khách hàng

G Ocean chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ của G Ocean; trang thiết bị và dữ liệu của Khách hàng hoặc dữ liệu cá nhân của Khách hàng vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của G Ocean.

Như một điều kiện khi sử dụng sản phẩm dịch vụ tại G Ocean, bạn đồng ý rằng G Ocean, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của G Ocean sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với G Ocean hay các Dịch vụ khác của G Ocean.

G Ocean khuyến nghị Khách hàng nên tìm hiểu đối tác Bên thứ ba thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. G Ocean không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về bất cứ sản phẩm, dịch vụ từ Bên thứ ba của bạn khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của G Ocean.

G Ocean sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp Khách hàng cố tình vi phạm chính sách sử dụng của Facebook, Google… hay bất cứ Bên thứ ba nào gây hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm khi đã được hỗ trợ thông báo, hướng dẫn sử dụng trước từ phía G Ocean.

Đảm bảo cung cấp dịch vụ

G Ocean cung cấp các sản phẩm và các tính năng đi kèm trên cơ sở “có thể thực hiện được”. G Ocean sẽ không bảo đảm rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng… Tuy nhiên, G Ocean và các nhân viên của G Ocean sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. G Ocean cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống, dịch vụ một cách nhanh chóng.

Giải quyết thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Khách hàng và Người dùng vui lòng gửi về G Ocean theo các phương thức sau: 

  • Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 0975 936 952 (Zalo, Whatsapp) 
  • Liên hệ trực tiếp tới địa chỉ trụ sở: Số 13, Đường số 37, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, G Ocean sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Khách hàng và Người dùng, trường hợp cần thiết, G Ocean có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. G Ocean sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Khách hàng và Người dùng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và G Ocean, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án nhân dân TP. HCM giải quyết.