G Ocean Labs - Integrated Digital Marketing

Chính sách bảo mật

G OCEAN HIỂU RẰNG KHÁCH HÀNG VÀ NHỮNG NGƯỜI DÙNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH DỤ ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ ĐIỀU HÀNH BỞI CHÚNG TÔI ĐỀU COI TRỌNG QUYỀN RIÊNG TƯ. G OCEAN CAM KẾT ĐẾN KHÁCH HÀNG VÀ NGƯỜI DÙNG NHỮNG NỖ LỰC TỐI ĐA ĐỂ ĐẢM BẢO SỰ BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN. VÌ THẾ, NHẰM TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN KHI LÀM VIỆC CÙNG CHÚNG TÔI, G OCEAN ĐƯA RA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ GIỚI HẠN KHAI THÁC THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY, XIN VUI LÒNG ĐỌC BẢN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY ĐỂ HIỂU THÊM VỀ NHỮNG CAM KẾT CHUNG CỦA CHÚNG TÔI.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT SẼ GIẢI THÍCH CÁCH G OCEAN TIẾP NHẬN, SỬ DỤNG, VÀ TRONG QUYỀN HẠN ĐƯỢC KHÁCH HÀNG CHO PHÉP ĐỂ TIẾT LỘ MỘT SỐ THÔNG TIN CỤ THỂ. CHÍNH SÁCH CŨNG SẼ GIẢI THÍCH CÁC BƯỚC CHÚNG TÔI THỰC HIỆN ĐỂ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG. CUỐI CÙNG, CHÍNH SÁCH BẢO MẬT SẼ GIẢI THÍCH QUYỀN LỰA CHỌN CỦA BẠN VỀ VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

TRỪ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CAM KẾT BẰNG VĂN BẢN KHÁC, CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY ĐƯỢC XEM NHƯ LÀ ĐIỀU KHOẢN MẶC ĐỊNH VÀ LÀ MỘT PHẦN KHÔNG TÁCH RỜI CÙNG VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ VĂN BẢN THỎA THUẬN KHÁC ĐƯỢC G OCEAN SỬ DỤNG ĐỂ KÝ KẾT VỚI KHÁCH HÀNG. KHI BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG WEBSITE CŨNG NHƯ NHỮNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI (BAO GỒM CẢ VIỆC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN), CHÚNG TÔI HIỂU RẰNG BẠN ĐỒNG Ý VỚI NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NÀY. G OCEAN SẼ ĐIỀU CHỈNH, CẬP NHẬT MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN ĐỂ PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, KHÁCH HÀNG VÀ NGƯỜI DÙNG XIN LƯU Ý KIỂM TRA TẠI ĐÂY ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN.

1. Thông tin cá nhân

Tất cả nội dung bạn xem trên website nhằm phục vụ cho nhu cầu và quan tâm riêng của bạn, vì thế, bạn có thể sử dụng website mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, đăng ký tư vấn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

Trong Chính Sách Bảo Mật này, “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên của bạn, tên Người dùng, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, ảnh đại diện hay các thông tin về Doanh nghiệp bạn đang hoạt động, hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi bạn tới G Ocean một cách phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thu thập thông tin Người dùng

2.1 Thông tin do Người dùng cung cấp khi truy cập hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên website của G Ocean

Một số dịch vụ của G Ocean yêu cầu Người dùng tạo tài khoản hoặc đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định về chính bản thân bạn và một số thông tin liên quan để thiết lập tài khoản hoặc hồ sơ.

Khi cung cấp thông tin cho G Ocean qua website này, bạn mặc nhiên đã hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân theo những điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật như tại dưới đây.

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp trên website có thể được bảo lưu tại trụ sở hay văn phòng của chúng tôi, hoặc/và thông tin cá nhân có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển website cũng như các dịch vụ khác của chúng tôi.

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên website, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để yêu cầu bạn bổ sung thêm những thông tin cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và/hoặc yêu cầu của bạn.

2.2 Thông tin mà chúng tôi thu thập trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ

Chúng tôi thu thập thông tin về các dịch vụ mà bạn sử dụng và cách sử dụng của bạn. Thông tin này bao gồm:

Thông tin thiết bị – chẳng hạn như kiểu phần cứng, số IMEI và các nhận dạng thiết bị duy nhất khác, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, phiên bản hệ điều hành và cài đặt của thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập websitesite.

Thông tin nhật ký đăng nhập – chẳng hạn như thời gian và thời lượng bạn sử dụng dịch vụ, cụm từ truy vấn tìm kiếm bạn nhập thông qua các dịch vụ và bất kỳ thông tin nào khác được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đặt trên thiết bị của bạn.

Thông tin địa điểm – chẳng hạn như tín hiệu GPS của thiết bị hoặc thông tin về điểm truy cập WiFi ở gần và tháp phát sóng di động có thể được truyền đến chúng tôi khi bạn sử dụng những dịch vụ nhất định.

Thông tin khác – chẳng hạn như về lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp bạn, thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà Doanh nghiệp của bạn cung cấp cũng như đối thủ của Doanh nghiệp bạn. 

Những thông tin của Khách hàng và Người dùng do chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng, lưu trữ, bảo mật như những thông tin do chính Khách hàng và Người dùng tự cung cấp theo những quy định tại Mục 2.1 của Chính Sách Bảo Mật này và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Sử dụng thông tin Người dùng

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau:

3.1 Xác minh danh tính của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ; Liên hệ trao đổi với Người dùng thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

3.2 Gửi thông tin cho bạn về chính sách, dịch vụ của chúng tôi cũng như những thay đổi về chính sách, dịch vụ hay thông tin khuyến mại;

3.3 Thực hiện giao dịch thanh toán, gửi các thông báo trong quá trình giao dịch, xác nhận thanh toán;

3.4 Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc Khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi; Xử lý khiếu nại, thu phí, giải quyết sự cố, tranh chấp, khiếu nại phát sinh;

3.5 Cho phép bạn sử dụng thông tin cá nhân liên hệ và được liên hệ với những Người dùng khác thông qua các website, website có liên quan cho phép.

3.6 Sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh của chúng tôi, như phân tích và quản lý các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thị trường, kiểm tra, phát triển các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, xác định các xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả chiến lược quảng cáo, khuyến mại, kết quả thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ và những mục đích kinh doanh khác như thể hiện logo và đánh giá của bạn về chúng tôi một cách phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3.7 Chúng tôi có thể liên kết với một số đơn vị khác – đối tác của chúng tôi để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Lúc đó, chúng tôi cần và sẽ trao đổi, cung cấp thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho bạn. Việc sử dụng thông tin cá nhân này bởi các đối tác trên không thuộc phạm vi kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

3.8 Chúng tôi sử dụng cookies của trình duyệt để:

a. Cung cấp tùy chỉnh, nội dung cá nhân và thông tin;

b. Giám sát hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi,

c. Giám sát số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập và lưu lượng truy cập,

d. Chẩn đoán hoặc sửa chữa các vấn đề kỹ thuật được báo cáo bởi người sử dụng hoặc các nhân viên của chúng tôi;

e. Truy vấn thông tin của bạn sau khi bạn đăng nhập.

4. Lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ tại:

  • Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại các trung tâm dữ liệu của chúng tôi.
  • Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được lưu trữ tại trụ sở chính hoặc văn phòng làm việc của chúng tôi hay tại bất kỳ cơ sở sao lưu dữ liệu nào khác của chúng tôi tại từng thời điểm;
  • Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật và mục đích lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.

5. Tiết lộ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn có thể bị tiết lộ bắt buộc cho cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền hoặc Bên thứ ba có liên quan trong những trường hợp sau:

  • Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của bạn; Hay cần thiết để xử lý đơn đặt hàng (ví dụ: tiện ích hỗ trợ hoặc giải quyết khiếu nại)
  • Thực hiện các nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.
  • Để bảo vệ chúng tôi và các Bên thứ ba khác: chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của bạn và các Bên thứ ba khác.

6. Ghi nhận thông tin trình duyệt (cookie)

Đôi khi, chúng tôi yêu sử dụng “cookie” để giúp chúng tôi nâng cấp website hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies”. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên website. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các website liên quan.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên website mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng website.

7. Bảo đảm an ninh thông tin cá nhân

Khi cung cấp dịch vụ, G Ocean có thể đặt những quy định hợp lý mang tính bảo mật để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân mà bạn đã gửi cho chúng tôi.
G Ocean cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của Khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.
Chúng tôi cam kết không chia sẻ, tiết lộ, bán hoặc cho thuê thông tin của Khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự cho phép của Khách hàng.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), chúng tôi luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của cách thức tiếp nhận thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể cho bạn. Với sự hiểu biết rằng an ninh hoàn hảo không tồn tại trên môi trường mạng (internet), chúng tôi sử dụng công nghệ tiêu chuẩn để bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm tường lửa, các lớp khóa bảo mật, mã hóa dữ liệu. Chúng tôi cũng có các biện pháp an ninh thích hợp tại chỗ trong cơ sở vật chất của chúng tôi để bảo vệ sự riêng tư về thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, khi đã áp dụng các biện pháp an ninh hợp lý trong tầm nhận thức của mình, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát hoặc tiết lộ thông tin của bạn. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về công bố thông tin của bạn bởi các đối tác hoặc của các công ty khác mà họ không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi.

Mặt khác, chúng tôi yêu cầu bạn không tiết lộ hoặc chia sẻ mật khẩu hoặc các thông tin nhận dạng khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn với bất cứ ai khác, kể cả nhân viên của chúng tôi. Mật khẩu và thông tin thu thập là tài sản của chúng tôi và việc sử dụng của bạn có thể bị thu hồi theo quyết định của chúng tôi. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ mật khẩu nào khác mà nó không phải là mật khẩu tài khoản của bạn.

8. Điều chỉnh thông tin cá nhân

Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn quyền điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi có thể cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi trong trường hợp bắc buộc phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp.

Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng có thể sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

9. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

Chúng tôi từ chối phục vụ những cá nhân còn ở độ tuổi trẻ vị thành niên theo pháp luật hiện hành. Theo đó, trẻ vị thành niên không được quyền mua hay tìm cách sử dụng sản phẩm, Dịch vụ, cho dù là sản phẩm miễn phí, dịch vụ dựa trên điều khoản, quy định trên website này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ, người đại diện hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

10. Thay đổi quy định về Chính Sách Bảo Mật thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, thay đổi, loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung hoặc tạm ngưng website mà không cần thông báo cho Người dùng. Việc sửa đổi, bổ sung, loại bỏ nội dung Chính Sách Bảo Mật này được cập nhật và đăng tải trên website này.

Việc bổ sung, thay đổi, loại bỏ nội dung của Chính Sách Bảo Mật thông tin cá nhân này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải lên website. Trong trường hợp chúng tôi cập nhật Chính Sách Bảo Mật thông tin cá nhân và bạn sử dụng dịch vụ sau khi cập nhật, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý với (các) điều khoản mới được xác định trong bản cập nhật.

Bạn có thể kiểm tra “ngày hiệu lực” của chính sách được ghi ở đầu trang để xem thời điểm Chính Sách Bảo Mật thông tin được cập nhật.

11. Các đường liên kết ngoài website này

Website và dịch vụ của chúng tôi có thể liên kết đến các website và dịch vụ của Bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các website hoặc dịch vụ khác. Bạn phải thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật thông tin cá nhân áp dụng cho các website và dịch vụ của Bên thứ ba mà bạn sử dụng.

12. Trao đổi và xác nhận thông tin

Chúng tôi sẽ liên hệ và trao đổi thông tin thông qua địa chỉ email mà bạn cung cấp khi đăng ký dịch vụ. Trường hợp có sự thay đổi hay phát hiện có sự sử dụng địa chỉ email bất hợp pháp, bạn vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Những xác nhận mà bạn gửi đến chúng tôi thông qua email có thể được xem là xác nhận thoả đáng để chúng tôi tiến hành các công việc cho bạn và Doanh nghiệp bạn. 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về Chính Sách Bảo Mật hoặc những website thuộc sở hữu của G Ocean thông qua email: [email protected] hoặc số điện thoại: 0975-936-952.